Pressemelding

Biltekno har i dag besluttet at så fort fylkeskommunen står klar til å motta søknader om sentralløyve, så kommer vi til å levere søknad.

Den 13.3. vedtok stortinget lovvedtak 46, som krever at alle løyvehavere skal være tilknyttet sentral. Vi i Biltekno har fulgt denne utviklingen nøye og over lang tid, og hatt dialog direkte med både samferdselsdepartementet og fylkeskommunen. Status per i dag er at ingen av dagens sentraler er godkjente, og alle må gjennom samme søknadsprosess så fort de nye reglene trer i kraft. Samferdselsdepartementet gikk ut forrige uke og ba fylkeskommunene forberede seg på at regelendringene blir iverksatt fra 1.9.2024, men at dette forutsetter at fylkeskommunene er klare til å behandle søknader. Fylkeskommunen er tydelig på at for at de skal kunne begynne å ta imot søknader, så må det komme en konkret forskrift som definerer hva som skal vurderes i en slik søknad. De har også foreslått en overgangsperiode på 6 måneder. Dette betyr at det absolutt tidligste tidspunktet for når man vil måtte være tilknyttet en sentral med godkjent sentralløyve er 1.3.2025.

Vi jobber uansett for å være klare til 1.9.2024, og ønsker å være tidlig ute. Ingen av våre løyvehavere skal føle på usikkerhet, eller måtte foreta seg noe ifm. dette. Vi vil håndtere hele denne prosessen for våre løyvehavere, og skal sørge for å ivareta alle våre kundeforhold, også de som er knyttet til en sentral i dag. Vi kommer også til å holde alle våre løyvehavere fortløpende informert om lovkrav, bestemmelser, og konkrete tiltak vi gjennomfører fremover.

Har du spørsmål om hvordan du skal forholde deg til dette, enten som løyvehaver eller sentral, bes du om å ta kontakt, så skal vi sammen finne løsninger på de utfordringene du eventuelt måtte stå ovenfor.